Sorisa
.
Sorisa
Sorisa
Aparatura i wyposażenie do gabinetów kosmetycznych, medycznych i ośrodków SPA.
Urządzenia do salonów SPA Urządzenia do pielęgnacji twarzy Urządzenia do pielęgnacji ciała
Sorisa
Sorisa

Historia i filozofia firmy

System jakości

Sorisa na świecie

Sorisa w Polsce

Finansowanie

/
Powrót do strony głównej
Sorisa

O FIRMIE

/

System jakości

Sorisa wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 i II załącznikiem dyrektywy 93/42/EEC. System ten zapewnia przestrzeganie wszystkich europejskich standardów w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów medycznych.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością zgodny z normą DIN EN ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, instalacji, sprzedaży i serwisowania urządzeń elektromedycznych oraz kosmetycznych - zapewnienie i doskonalenie jakości.

ISO 13485:2003

ISO 13485:2003

System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych zapewnia, że wytwarzane wyroby medyczne są wykonywane w nadzorowanych procesach, które pozwalają na zachowanie najwyższej jakości.

Dyrektywa Medyczna 93/42/EEC oraz Ustawa o Wyrobach Medycznych z dn. 20 kwietnia 2004 roku jednoznacznie regulują wymogi dla wyrobów medycznych, nakładając obowiązek przedstawienia odpowiedniej dokumentacji technicznej w celu przeprowadzenia pełnej procedury oceny zgodności. Pozytywna weryfikacja dokumentacji pozwala na dopuszczenie wyrobu medycznego do produkcji.

Sorisa
/

Copyright Slandi® 2013